Thiết bị thông tin liên lạc Hàng hải
Ngư nghiệp
Camera Âm thanh công cộng
(PA)
PCCC
Báo Động
Chống sét
Điện thoại
TB Văn phòng
Hệ thống Network và Wifi Thiết bị khác

DANH MỤC SẢN PHẨM

Nhân viên kinh doanh

Điện thoại - TB Văn phòng

Điện Thoại bàn KX-TS500

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Điện thoại KX-TS500

Mã Sp: KX-TS500
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 14/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS520 KX-TS520MX

Hãng sản xuất :Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TS520MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 14/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-T2371 KX-TS2371MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Điện thoại KX-T2371

Mã Sp: KX-TS2371MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 14/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS820 KX-TS820MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Điện thoại KX-TS820

Mã Sp: KX-TS820MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 14/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TSC11 KX-TSC11MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TSC11MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS560 KX-TS560MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TSC11MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-T2373 KX-T2373MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-T2373MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2012
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-T2375 KX-TS2375MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TS2375MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS580 KX-TS580MX

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TS580MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-T2378 KX-T2378MX

ãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-T2378MX
Hãng sản xuất: Không chọn
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 15/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS881 KX-TS881MX

Hãng sản xuất:Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

<td style="\"color:" red;\"=""> Call
Mã Sp: KX-TS881MX
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán:
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 16/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

Điện thoại KX-TS880 KX-TS880

Hãng sản xuất: Panasonic

Nhóm hàng: ĐT cố định

Mã Sp: KX-TS880
Hãng sản xuất: Panasonic
Nhóm hàng: Điện thoại cố định
Giá bán: Call
Bảo hành: 1 năm
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Cập nhật: 16/08/2013
Tình trạng: Còn hàng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG TIN HỌC MINH TRÍ

Trụ sở chính
Số 351/20A Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.246.757

Copyright © 2013, Powered by Thanh Binh Professional

Follow us :